top of page
S.O.A.P

VI LÄSER JOHANNESEVANGELIET

SCRIPTURE

Vi läser kapitlet tillsammans. Ordet i sig har kraft, och vår övertygelse är att det finns en styrka i att läsa det tillsammans, högt. Du kan självklart läsa kapitlet själv innan och göra egna reflektioner.  

OBSERVATION

Vad säger Gud till dig / oss i texten. Vid varje tillfälle lyfter vi ur ett par verser som vi belyser extra.

APPLICATION

Vad betyder det för mig / oss idag. Hur kan vi tillämpa det vi läser? Även detta gör vi tillsammans.

PRAYER

Vi avslutar med att be tillsammans. 

VARJE TISDAG OCH ONSDAG KL 20.00 PÅ INSTAGRAM LIVE

bottom of page