S.O.A.P

VI LÄSER JOHANNESEVANGELIET

SCRIPTURE

Vi läser kapitlet tillsammans. Ordet i sig har kraft, och vår övertygelse är att det finns en styrka i att läsa det tillsammans, högt. Du kan självklart läsa kapitlet själv innan och göra egna reflektioner.  

OBSERVATION

Vad säger Gud till dig / oss i texten. Vid varje tillfälle lyfter vi ur ett par verser som vi belyser extra.

APPLICATION

Vad betyder det för mig / oss idag. Hur kan vi tillämpa det vi läser? Även detta gör vi tillsammans.

PRAYER

Vi avslutar med att be tillsammans. 

VARJE TISDAG OCH ONSDAG KL 20.00 PÅ INSTAGRAM LIVE