top of page
hemsida.jpg

Bästa kyrka!

 

Let’s go. Måndagen den 15:e startar vi 21 dagar av bön och fasta.

Vi kalibrerar våra hjärtan.

Vi söker Guds vilja.

Vi sätter Honom först under början av året för att sätta rätt inriktning för det som kommer.

 

Måndag - torsdag samlas vi till bön 19:00 i kyrkan.

 

Vårt genomgående tema för perioden är samma som förra året.

Det vackra och kärleksfulla ordet OMVÄNDELSE.

Genom alla tider har det ekat i kyrkans historia.

Profeterna förkunnade det.

Johannes döparen förkunnade det.

Jesus förkunnade det; och som svar från folket som hörde Petrus första predikan på pingstdagen om vad de skulle göra, så svarade Petrus. “Omvänd er”

 

Detta centrala och i grunden mest kärleksfulla budskap som finns behöver förkunnas igen i vårt land.

Kontext kan variera, utryck kan behöva slipas på, formen kan variera, men budskapet är detsamma.

Jesaja 40

6 Sök Herren

medan han låter sig finnas,

åkalla honom medan han är nära.

7 Den ogudaktige ska lämna sin väg,

den orättfärdige sina tankar

och vända om till Herren,

så ska han förbarma sig

över honom,

och till vår Gud, för han vill gärna förlåta.

 

Vecka 1 Personlig omvändelse.

Vecka 2 Kyrkans omvändelse

Vecka 3 Världens omvändelse (vårt uppdrag)

 

Under dessa 21 dagar kommer vi även att fasta.

Vi kan inte nog poängtera vikten av att göra detta från hjärtat, frivilligt, otvunget och faktiskt av glädje. (Även om det innebär stora utmaningar och uppoffringar)

INGEN ska känna sig “tvingad” INGEN gravid, INGEN som är ung och fortfarande växer, INGEN som av medicinska eller som av andra skäl inte bör fasta, ska heller fasta!

 

Var och en väljer sin fasta.

Periodisk fasta (äter endast under en kortare del av dygnet)

Daniel fasta (äter endast veganskt)

Fasta endast på dryck

Fasta från Social Media

Fasta från socker

Fasta från serier

Fasta från …..

 

Gud ser till hjärtat och dess längtan att söka Honom, avstå något, ge upp något för att komma Honom nära.

/ Citykyrkan

bottom of page