BIBELLÄSNINGSPLAN

APOSTLAGÄRNINGARNA

Vi tror att kyrkans tid är nu när allting annat vacklar. 

När ovisshet, oro, ensamhet och ryktesspridning präglar vår tillvaro vill vi stärka vår tro genom att tillsammans läsa om den första tidens kyrka.

 

Den kyrka som Jesus byggde med apostlarna och som vi fortsätter bygga idag, med levande stenar, med dig och med mig.

 

Den första tidens kyrka leddes av den helige ande och hans mäktiga kraft. mitt i svårigheter, ovissa omständigheter och tung förföljelse växte kyrkan sig stark på ett otroligt mäktigt sätt.

Låt oss inspireras, och tillsammans i tro att vi i tider av svårigheter kan få vara samma kraft, samma salt och ljus för vår omvärld.

FÖLJ MED OSS I VÅR BIBELLÄSNINGSPLAN DÄR VI KOMMER LÄSA HELA APOSTLAGÄRNINGARNA


MÅNDAG - TORSDAG 20 MIN KL 20:00 VIA INSTA LIVE

S.O.A.P

Vi kommer använda en enkel modell som kallas för S.O.A.P.

Tanken är att vi använder den tillsammans på kvällarna men uppmuntrar starkt till att du har ett eget anteckningsblock där du gör egna observationer och reflektioner ledd av Anden.

Till detta gör vi det även tillsammans på kvällarna.

 

SCRIPTURE

Vi läser kapitlet tillsammans. 

Ordet i sig har kraft, och vår övertygelse är att det finns en styrka i att läsa det tillsammans, högt.

Du kan självklart läsa kapitlet själv innan och göra egna reflektioner.  

 

OBSERVATION

Vad säger Gud till dig / oss i texten. Vid varje tillfälle lyfter vi ur ett par verser som vi belyser extra.

 

APPLICATION

Vad betyder det för mig / oss idag. Hur kan vi tillämpa det vi läser? Även detta gör vi tillsammans.

 

PRAYER

Vi avslutar med att be tillsammans. 

© 2019 CITYKYRKAN ÖREBRO