top of page

CITYKYRKANS HISTORIA

År 1986 grundade Jan Lindéh tillsammans med sin hustru Margareta församlingen Ordet i Örebro, vilken över tid utvecklades till dagens Citykyrkan. Paret hade stöd av bland andra Ulf och Bibbi Lundin i att lägga grunden för församlingen. 

Året därpå, 1987, etablerade Jan och Margareta Stiftelsen Hannaskolan, som kom att vara en pionjär inom fristående skolverksamhet i Örebro. Tillsammans med kyrkan har skolan, nu belägen intill kyrkobyggnaden, upplevt betydande tillväxt. Från en start med 13 elever har Hannaskolan vuxit till att idag omfatta cirka 385 elever och 75 anställda. Efter att ha blivit en självständig stiftelse har skolan genom åren förbättrat sina resurser och utökat sin verksamhet. Den senaste omfattande förändringen ägde rum under perioden 2008-2010, då både kyrkans och skolans lokaler renoverades och expanderade.

Jan Lindéh

Jan Lindéh, född den 28 augusti 1943, växte upp i Sörby, Örebro, med närhet till familj och kvarteret. Trots att hans mor var engagerad i Frälsningsarmén fann Jan sin egen tro först vid 30 års ålder. Innan detta utbildade han sig till maskiningenjör och arbetade inom företag som Atlas Copco och ASG samt drev egna företag som Svenska Kärl och Skultuna Kärl.

Han var inte bara en andlig ledare utan även en modig och övertygad individ, som vågade bryta konventioner och stå fast vid sina övertygelser. Känd för sitt mod att gå mot strömmen underströk han: "Jag tar hellre en smocka mellan ögonen än att folk låtsas att de gillar mig när de i själva verket avskyr mig."

Under sina liv ägnade Jan och Margareta mycket tid åt mission och evangelisation i Sverige och utomlands. Citykyrkan har därav visat ett starkt engagemang för missionsarbete och stött projekt i både Polen och Indien. Jan grundade även WMC (World Missionary Center), som bedrivit olika missionssatsningar genom åren. Mission är en del av kyrkans identitet och kommer fortsätta vara det. Förutom den ordinarie verksamheten har Citykyrkan gjort betydande insatser på det lokala planet och bidragit till gemensamma initiativ. Redan på slutet av 80-talet arrangerades det "Stora bönemötet" på Behrn Arena i samarbete med flera andra församlingar och evangelister. På senare år har församlingen engagerat sig i flera lokala initiativ, såsom Kärlek till Örebro.

janno maggan.jpeg
bro.jpeg

Onsdagen den 15 december blev Jan Lindéh befordrad evigheten, Margaretas make och församlingens grundare. Han var en betydande förebild för många, och sorgen är stor, men tacksamheten och hoppet överväger. Jans arv lever vidare, och församlingens hjärta och vision förblir oförändrade.

Idag strävar Citykyrkan efter att präglas av kärlek till Jesus och varandra, där relationer byggs i vardagen. Kyrkan strävar också efter en djup förankring i Guds ord och en stark gemenskap av lärjungar, fri från yttre påverkan. Den är bred och inkluderande med fokus på kreativitet, Andens gåvor och aktivt deltagande. Lovsång och tillbedjan till Jesus är centrala i alla situationer. Visionen sträcker sig till att påverka samhället genom tillväxt och flera gudstjänster.

yes.webp
4N9A6247.jpg
bottom of page