Revival Night

Revival Night är kvällar där vi vill känna luften vibrera av den helige Andes närvaro.

Revival Night är kvällar där vi tror att Jesus vill andas på oss och vi får ta emot nytt liv, nytt hopp, ny kärlek och ny tro för våra liv.

Revival Night är kvällar där vi lyfter våra händer och drar ner himlen till jorden.

Revival Night är klassiska väckelsekvällar med en atmosfär av tro och hopp, med fokus att attrahera en ung generation.

Datum: 19 jan | 23 feb | 15 mars | 19 april
Tid: 18.00