21 dagar av bön & fasta

Var med oss och inled året med en 21 dagar lång period av bön och fasta.
Jesus säger i Matt 6:33 att vi först – före allt annat, ska söka Guds rike och Hans rättfärdighet, så ska vi få allt annat vi behöver.
Vi tror att den bästa grund vi kan lägga för 2020 är att söka Gud först, och lägga undan (fasta) annat som tar vår uppmärksamhet och vår tid.
Självklart fastar vi från mat, men kanske också/eller från våra skärmar, social media, träning, eller annat som tydligt tar vårt fokus.

Ladda ner appen, kom till kyrkan vid våra extra bönetillfällen och var med och investera i din framtid.

Jak 4:8

Närma er Gud, så ska han närma sig er.

Ladda ner din fasteguide här

Datum: 13 januari – 2 februari