I Lukas 21 läser vi om hur Jesus såg upp och lade märke till hur de rika lade sina gåvor i offerkistorna.  Men han såg också hur en fattig änka lade dit två kopparslantar. Då sa han: ”Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra,  för de tog bara en liten del av sitt överflöd och lade det bland gåvorna. Men hon, som är så fattig, lade dit allt hon hade att leva på.”

Den 25 november har vi en insamling som vi kallar för Hjärta för Guds hus.
Det är vårt tillfälle att ge av vårt överflöd eller vårt tillfälle att ”ge två kopparslantar”.

Vi har olika förutsättningar, men alla kan vara med och ge – vårt hjärta är att sträcka oss ut i tro och ge lite mer, sträcka oss lite längre.

Varför?

  • Vi drömmer om förvandlade liv.
  • Vi drömmer ständigt om att kunna göra mer, för vår nästa och för vår stad.
  • Vi drömmer om en kyrka som får vara en enande kraftfull källa av hopp och liv, i ett Sverige som blir mer och mer polariserat och trasigt.
  • Vi tror att kyrkans tid är nu. Vill du vara med och ge till en kyrka som är med och förvandlar liv.

Datum: 25 november
Tid: 11.00