21 dagar av bön & fasta.

När vi avsätter tid för att söka Gud och Hans rike händer det som Jesus undervisar om i Matt 6:33. Att Gud verkar för oss och tar hand om oss och ger oss allt det vi behöver i våra liv. Det är en himmelsk ekvation som är helt otrolig.

Att börja året med att tillsammans söka Gud, i bön och fasta är den bästa investering vi kan göra för år 2018, för oss själva, för våra familjer och för Guds rike.

Fastehäfte

Recepthäfte

Datum: 15 januari – 5 februari