Vi tror på den gemensamma bönen, men under sommaren kan det ibland vara svårt att få till att ses. Därför kör vi ”Be där du är” varje tisdag mellan kl 20-21 hela sommaren. Det betyder att du ber på den plats du är, men vet att flera andra ber tillsammans med dig fast på andra platser.

Datum: Varje tisdag under sommaren